เหอเป่ยพบ "ผังวงศ์ตระกูล" เขียนด้วยลายมือ อายุ 400 ปี

2023-06-02 11:50:25

เหอเป่ยพบ "ผังวงศ์ตระกูล" เขียนด้วยลายมือ อายุ 400 ปี

Advertisement

สือเจียจวง, 1 มิ.ย. (ซินหัว) — มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน รายงานการค้นพบแผนผังวงศ์ตระกูลเขียนด้วยลายมือจากยุคราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) โดยเชื่อว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการสืบทอดวงศ์ตระกูล

สำนักคุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอำเภอจีเจ๋อ รายงานว่าต้นฉบับแผนผังจำนวน 584 หน้า ซึ่งเย็บรวมเล่มด้วยเส้นด้าย ถูกค้นพบในหมู่บ้านตงซวงถ่า อำเภอจีเจ๋อ โดยจารึกลงบนกระดาษฟางด้วยลายมือชัดเจน ประณีตเรียบร้อย และยังอยู่ในสภาพดี

แผนผังวงศ์ตระกูลนี้เขียนขึ้นครั้งแรกในปี 1623 โดยบอกเล่ารายละเอียดเชื้อสายวงศ์ตระกูลและสมาชิกตระกูลเจี่ยผู้โด่งดังตั้งแต่ปี 1404 เป็นต้นมา

จ้าวเหยียนผิง ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กล่าวว่าการค้นพบครั้งนี้ส่งมอบข้อมูลล้ำค่าสำหรับการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการสืบทอดเชื้อสายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเหอเป่ย


(แฟ้มภาพซินหัว : รูปถ่ายแผนผังวงศ์ตระกูลของครอบครัวเจี่ยที่ถูกค้นพบ)