ญี่ปุ่นต่อเวลาเก็บ "ค่าผ่านทางด่วน" จนถึงปี 2115

2023-06-01 16:20:29

ญี่ปุ่นต่อเวลาเก็บ "ค่าผ่านทางด่วน" จนถึงปี 2115

Advertisement

โตเกียว, 1 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (31 พ.ค.) รัฐสภาญี่ปุ่นประกาศการบังคับใช้กฎหมายที่ขยายระยะเวลาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนของประเทศเพิ่มอีก 50 ปี จนถึงปี 2115

รายงานระบุว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวมุ่งรักษาเงินทุนอันจำเป็นต่อการปรับปรุงอุโมงค์และสะพานเก่า ขณะมีการคาดการณ์ว่ารายได้ของทางด่วนจะลดลงตามการหดตัวของจำนวนประชากรในประเทศ

นอกจากนั้นเงินทุนจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกใช้เปลี่ยนทางด่วนทั้งหมดให้มี 4 ช่องจราจร ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแออัดทางการจราจรและลดความเสี่ยง

รายงานเสริมว่าปัจจุบันทางด่วนราวร้อยละ 40 ของทั้งหมดในญี่ปุ่นมีเพียง 2 ช่องจราจร และค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนถูกริเริ่มเรียกเก็บเพื่อเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

อนึ่ง เดิมทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วนของญี่ปุ่นมีกำหนดสิ้นสุดภายในปี 2065 และหลังจากนั้นทางด่วนทั้งหมดจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกต่อไป

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานขนย้ายดินและหินออกจากทางด่วน หลังจากเกิดเหตุดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวในเมืองโซมะ จังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่น วันที่ 14 ก.พ. 2021)