ฝนตกหนัก "ตะวันออก-ใต้"ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

2023-06-01 09:17:29

ฝนตกหนัก "ตะวันออก-ใต้"ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เตือนฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24  ชม.ข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุม โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง ส้าหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 มิ.ย. 66 นี้ไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ประกอบกับในช่วงวันที่ 4 – 7 มิ.ย. 66 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 4 – 7 มิ.ย. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66

สถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง (31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 66): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.ทุ่งฟ้าผ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน ขนาด 2.4, 3.9, 4.0 และ 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด