ปลูกผักหวานป่าขายรายได้งามหมื่นบาทต่อเดือน

2018-02-19 10:50:16

ปลูกผักหวานป่าขายรายได้งามหมื่นบาทต่อเดือน

Advertisement

“ลุงหนวด” วัย 66 ปี ประสบความสำเร็จในการปลูกผักหวานป่าบนพื้นราบ เรียนรู้จากการสังเกต ศึกษาเฟซบุ๊ก มีต้นแคเป็นพี่เลี้ยง ปลูกมานานกว่า 6 ปี ใช้พื้นที่เพียง 3 ไร่ สร้างรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนการปลูกผักหวานป่าให้ประสบความสำเร็จไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรง “ลุงหนวด” หรือ นายวินัย รุ่งมี วัย 66 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักหวานป่าบนพื้นราบที่ไม่ใช่ดินภูเขา


ย้อนไปเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา “ลุงหนวด”เล่าว่า ความสนใจในการปลูกผักหวานป่า เนื่องจากมองว่าน่าจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ เริ่มเรียนรู้จากการศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียโดยค้นหาจากกูเกิลและดูการปลูกจากเฟซบุ๊ก เมื่อได้ความรู้จึงเริ่มเพาะพันธุ์โดยการสั่งซื้อเมล็ดจาก จ.กาญจนบุรี จากนั้นได้เริ่มเพาะจนเป็นต้นกล้าสำเร็จแต่ก็ไม่สามารถปลูกได้ จากนั้นศึกษาเพิ่มเติมพบว่า การปลูกผักหวานต้องมีพืชที่เป็นพี่เลี้ยง จึงใช้วิธีปลูกต้นแคคู่กับผักหวาน จนประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตเก็บยอดจำหน่ายสร้างรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน


“ผมทดลองเพาะเมล็ดที่สั่งซื้อจากกาญจนบุรี ซึ่งก็งอกดีแต่เมื่อปลูกลงดินกล้าผักหวานที่ปลูกกลับตายลงโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อลองสังเกตวงจรชีวิตของผักหวานป่าพบว่าผักหวานป่าจะอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น จึงลองหาพืชพี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวานโดยปลูกต้นแคซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วไว้เป็นพี่เลี้ยงและปลูกผักหวานคู่กัน การให้น้ำจะให้น้ำด้วยสปริงเกอร์สัปดาห์ละครั้ง โดยสังเกตจากความชื้นของสวนเป็นหลัก ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการทดลองก็ประสบความสำเร็จผักหวานเจริญเติบโตใช้เวลาเพียง 1 ปี เก็บขายได้ พร้อมกันนี้ยังสามารถเก็บดอกแคซึ่งเป็นพืชพี่เลี้ยงขายได้อีกด้วย”ลุงหนวดกล่าว
สำหรับ สวนผักหวานของลุงหนวด ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกผักหวานจำนวน 3 งาน การเก็บยอดผักหวานจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนม.ค.- ก.ค. โดยจะเก็บในช่วงเช้าเหมือนผักทั่วไปวันเว้นวัน เพื่อให้ระยะเวลาของยอดผักหวานโตเต็มที่ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้เฉลี่ย 10,000 บาท ต่อเดือน พร้อมกันนี้คุณลุงหนวดยังแจ้งไปยังผู้ที่สนใจว่า พร้อมให้ความรู้กับทุกคนที่สนใจเพื่อนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้


การปลูกผักหวานป่านับเป็นพืชที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกร เนื่องจากความต้องการของผักหวานป่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากทั้งร้านอาหาร และผู้ที่ชื่นชอบในการบริโภค ทำให้ผักหวานป่าในธรรมชาติไม่เพียงพอ การปลูกผักหวานป่าจึงเป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรที่จะสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณลุงวินัย โทร.084-8163091,089-4523487

แท็กที่เกี่ยวข้อง