ระดมจิตอาสาเร่งทำแนวกันไฟ ป้องลุกลามห้วยขาแข้ง

2018-02-19 10:45:27

ระดมจิตอาสาเร่งทำแนวกันไฟ ป้องลุกลามห้วยขาแข้ง

จนท.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยเปล้า รวม 60 นาย ได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่าและจุดชิงเผาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงแล้งนี้ไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ไข่แดงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่หายาก เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี รายงานว่า นายจักรกฤช สิงห์ธนสาร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ได้นำ จนท.ดับไฟป่า จำนวน 20 นาย พร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสาของหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จำนวน 40 คน รวม 60 คน นำอุปกรณ์ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าที่บริเวณป่าชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแนวป่ากันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก ใกล้กับจุดสกัดที่ 7 บ้านกะทะแตก เพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ไข่แดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีความหลากหลายธรรมชาติทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากอาศัยอยู่อย่างชุกชุม อาทิ ช้าง วัวแดง วัวกระทิง นกยูง โดยสามารถพบรอยเท้าของสัตว์ป่าในบริเวณลำห้วย อีกทั้งยังเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก


ทั้งนี้ จนท.ได้ช่วยกันใช้อุปกรณ์แยกเศษใบไม้แห้งในป่าชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังออกจากกัน ให้มีความกว้าง 5 เมตร จากนั้นได้ทำการจุดไฟเพื่อ “ชิงเผา” เศษใบไม้แห้งก่อน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของ จนท.เพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง


โดยนายจักรกฤช สิงห์ธนสาร หน.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง เปิดเผยว่า ในปีนี้สถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มที่คาดว่าน่าจะรุนแรง เพราะมีเศษใบไม้แห้งจำนวนมากรวมทั้งสภาพอากาศที่เริ่มร้อนอบอ้าว จึงได้เร่งดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและมีชุมชนของชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียงมีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมีสาเหตุมาจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งจุดเพื่อหาของป่าแล้วเกิดลุกลาม

Advertisement
ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว รวม 15-16 หมู่บ้านด้วยกัน โดยจะให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. นี้ พร้อมกันนั้นหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชาวบ้านที่มาช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าในครั้งนี้ จำนวน 38 รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคนด้วย


แท็กที่เกี่ยวข้อง