แบงก์ชาติแจงยังไม่อนุญาต"เซเว่น"เป็นตัวแทนธนาคาร

2018-02-18 22:35:09

แบงก์ชาติแจงยังไม่อนุญาต"เซเว่น"เป็นตัวแทนธนาคาร

แบงก์ชาติชี้แจงไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตแบงก์เพิ่ม และยังไม่อนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อ"เซเว่น อีเลฟเว่น"เป็นตัวแทนธนาคาร

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) นั้น ธปท. ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการอนุญาตให้เอกชนมาขอใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใหม่ ปัจจุบัน ธปท. ยังไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่

อย่างไรก็ตาม ธปท.ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของ ธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการการเงินได้สะดวก และทั่วถึงมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ banking agent จะมีขอบเขตการให้บริการจำกัด ในกรณีนี้ ธนาคารพาณิชย์ จะเป็นผู้เลือกตัวแทนการให้บริการทางการเงิน (banking agent) โดยเปิดกว้างให้ได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ ธปท. กำหนด และธนาคารพาณิชย์ จะต้องจัดให้มีระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่ทำผ่าน banking agent  สำหรับละเอียดเพิ่มเติม สายนโยบายสถาบันการเงินจะชี้แจงสื่อในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น.

สำหรับราย Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง