คลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยตอนนี้โตเต็มศักยภาพ

2018-02-18 17:00:21

คลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยตอนนี้โตเต็มศักยภาพ

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตอนนี้ถือว่าโตเต็มศักยภาพแล้ว โดยคาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจปี 2560 จะเติบโตที่ร้อยละ 4.0 และน่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2561


เมื่อวันที่ 18 ก.พ. “นายสมชัย สัจจพงษ์” ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตอนนี้ถือว่าโตเต็มศักยภาพแล้ว โดยคาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจปี 2560 จะเติบโตที่ร้อยละ 4.0 และน่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 โดยมีปัจจัยจากเครื่องชี้วัดต่างๆ ที่เติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบด้วย ตัวเลขการส่งออกทั้งปี 2560 เป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 9.9 สูงสุดในรอบ 6 ปี ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 35.4 ล้านคน โตร้อยละ 8.8 และรายได้จากนักท่องเที่ยวโตที่ร้อยละ 12.2 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น 

สำหรับการดำเนินงานของกระทรวงการคลังใน 1-2 ปีข้างหน้าจะให้ความสำคัญกับมาตรการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง จะเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยเน้นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งจะเป็นมาตรการด้านการขยายฐานภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ การทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เต็มศักยภาพ จะเน้นเรื่องการสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม


ภาพ aodaodaodaod / Shutterstock.com

Advertisement
ส่วนเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นประธานคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เพื่อสรุปหาแนวทางการกำกับดูแลการซื้อสกุลเงินดิจิตอลส่วนที่นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้เสนอแนวคิดให้ภาครัฐจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อใช้ที่ดินเป็นช่องทางในการระดมทุนรองรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการนั้น กระทรวงการคลัง มองว่า เป็นแนวคิดที่ดี โดยสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังศึกษาเพิ่มเติมระยะหนึ่งแล้ว แต่กระทรวงการคลังต้องการศึกษาข้อดีข้อเสียเพิ่มเติม ว่าจะมีแนวทางอื่นดีกว่าการตั้งธนาคารที่ดินหรือไม่ ซึ่งขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการปรึกษาหารือเท่านั้นยังไม่เดินหน้า

Advertisement

ภาพ Happy Together / Shutterstock.com

สำหรับกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกใบอนุญาตให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดบริการรับฝาก-ถอนเงินกับประชาชนนั้น กระทรวงคลังเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากการขออนุญาตจาก ธปท. กำหนดให้บริษัทเอกชนดำเนินธุรกิจ Banking Agency ต้องมีคุณสมบัติในหลายด้าน ทั้งจำนวนเงินทุนตั้งสำรองดำเนินธุรกิจ จำนวนสาขา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีข้อกำหนดตามหลักธรรมาภิบาล และมีข้อกำหนดพิจารณาอย่างรัดกุมมากตามมาตรฐาน ธปท. หากเอกชนรายใดไม่พร้อมก็ไม่สามารถดำเนินการได้


Advertisement