สิ้น "ระพี สาคริก" อดีตอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์

2018-02-17 10:36:56

สิ้น "ระพี สาคริก" อดีตอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์

นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ "ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่โรงพยาบาลวิภาวดี

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ปราชญ์แห่งแผ่นดิน บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย  ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ประมาณ 6 เดือน ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด  เมื่ออาการดีขึ้นจึงลับมาพักผ่อนที่บ้าน หลังจากนั้นไม่นานก็สิ้นลมอย่างสงบด้วยวัย 95 ปี สำหรับกำหนดการฌาปนกิจศพนั้น ญาติจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Advertisement
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ระพี เกิดที่วรจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนโตของ ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตริยสมุห (เนื่อง สาคริก) และคุณแม่สนิท ภมรสูตร เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคาร และจากนั้นได้ย้ายโรงเรียนอีกหลายแห่ง

ตั้งแต่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล , โรงเรียนจิตรลดา , โรงเรียนนาฏศิลป์ , โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร หรือ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน จนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ และได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการถึง 2 ใบจากนั้น จึงได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 2486 ซึ่งเปิดสอนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (แม่โจ้รุ่น 7)

Advertisement
โดยศึกษาในคณะเกษตร ศาสตราจารย์ระพี สาคริกได้เลือกศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาล สาขาปฐพีวิทยาระดับปริญญาตรีและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ พ.ศ. 2490

ศาสตราจารย์ระพี ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมเกษตรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558Advertisementผลงานการค้นคว้าและส่งเสริมกล้วยไม้ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ตลอดจนด้านธุรกิจการส่งออก ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ด้วยเหตูนี้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2511) นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ อีกด้วยศ.ระพี สาคริกเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมาย แม้จะเกษียณอายุราชการนานแล้วก็ตาม ศ.ระพี สาคริกก็ยังได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล โดยเฉพาะในวงการศึกษาและวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย  ศาสตราจารย์ ระพี เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 สิริรวมอายุ 95 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง