บังคับใช้แล้ว ! 8ถนนเมืองกรุงห้ามขับเกิน 50กม./ชม.

2018-02-15 17:30:34

บังคับใช้แล้ว ! 8ถนนเมืองกรุงห้ามขับเกิน 50กม./ชม.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จำกัดความเร็วรถที่50 กม. /ชม.ใน 8 ถนน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงาน จราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 8 ถนนหลัก มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ (วันที่ 15 ก.พ.) เพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่แหล่งชุมชน มีสถานศึกษา และสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก

สำหรับ 8 ถนนหลักห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง มีดังนี้1. ถ.นครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
2. ถ.ราชวิถี ตั้งแต่แยกอภัยเจษฎุทิศ ถึงแยกเชิงสะพานกรุงธน
3.ถ.สามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4.ถ.อู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี


5.ถ.สุโขทัย ต้ังแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
6.ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
7.ถ.พระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ถึงแยกสุโขทัย
8.ถ.สวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง