กกต.ยันช่วงเทศกาลสงกรานต์เปิดทำการทุกวัน

2023-04-15 14:17:53

กกต.ยันช่วงเทศกาลสงกรานต์เปิดทำการทุกวัน

Advertisement

กกต.ยันช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.66 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า  ในช่วงสงกรานต์นี้สำนักงาน กกต.  เปิดรับหนังสือเอกสารจากประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและพรรคการเมืองที่ต้องการติดต่อราชการกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ท่านใดที่มีความประสงค์ยื่นหนังสืออาทิเช่นแจ้งผู้ช่วยหาเสียงหรือเอกสารต่างๆ สามารถยื่นได้ที่งานสารบรรณ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กทม.