จัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 66 ประเทศ 94 เมือง

2023-04-14 13:08:54

จัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  66 ประเทศ 94 เมือง

Advertisement

กกต.จัดส่งบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์ ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปลายทาง  66 ประเทศ 94 เมือง


เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 66 คณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กระทรวงการต่างประเทศ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ดำเนินการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เป็นวันแรก  โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งดังกล่าว ไปยัง 66 ประเทศ จำนวน 94 เมืองปลายทาง สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักรตามที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนไว้ ณ ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) กทม.