สงกรานต์ วันที่ 2 ดับ 36 บาดเจ็บ 330

2023-04-13 15:15:13

สงกรานต์ วันที่ 2  ดับ 36  บาดเจ็บ  330

Advertisement

วันที่ 2 สงกรานต์ เสียชีวิต 36 ราย บาดเจ็บ  330 คน  สาเหตุหลักขับรถเร็ว ยอดรวมเสียชีวิต 63 ราย บาดเจ็บ 618 คน

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 66 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศปถ. รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 339 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 36 ราย ผู้บาดเจ็บ 330 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 41.30 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 22.12 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.97 ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.17 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.28 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 81.42 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 19.01 – 20.00 น. ร้อยละ 11.75 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 19.13 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 14 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 6 ราย เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,874 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54,594 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 338,612 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 56,566 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 17,371 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 16,968 ราย


“สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 เม.ย. 66เกิดอุบัติเหตุรวม 618 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 63 ราย ผู้บาดเจ็บ 618 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 25 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. 7 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 27 คน” นายบุญธรรม กล่าว

นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า จากการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 57.71 รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 18.36 ประกอบกับวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางถึงจุดหมายแล้ว อีกทั้งหลายพื้นที่มีการจัดงานเล่นน้ำสงกรานต์และมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดว่าจะมีการใช้เส้นทางถนนสายรองโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายหลัก ระหว่างอำเภอ อบต.และหมู่บ้าน ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ศปถ. จึงได้กำชับจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง เน้นการดูแลบริเวณสถานที่จัดงาน พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ และเส้นทางโดยรอบพื้นที่โซนนิ่งเป็นพิเศษ รวมถึงใช้กลไกในระดับพื้นที่ดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยทางถนน เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของด่านชุมชน จุดตรวจ และจุดสกัด ในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และรถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำ พร้อมทั้งให้เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง