ขอนแก่นสืบสานประเพณี "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์"

2018-02-14 12:45:01

ขอนแก่นสืบสานประเพณี "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์"

Advertisement

มข.สืบทอดวิถีของชุมชน จัดงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" ให้หนุ่มสาวได้ฉลองเทศกาลแห่งความรัก พร้อมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานไปด้วย ตามแนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.บริเวณริมบึงศรีฐาน คณะผู้บริหาร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาว จ.ขอนแก่น พร้อมใจกันนุ่งผ้าซิ่น ใส่บาตรด้วยข้าวจี่ให้กับพระสงฆ์ จำนวน 14 รูป ในงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยใหม่ ขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 


นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดี มข. กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ เป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าได้นั้น คงไม่ใช่การทำในแบบเดิมต่อกันมา แต่ต้องผสานหรือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้น่าจะเป็นคำตอบของการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยั่งยืนต่อไป
“ชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12 คลอง 14 โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ดังเช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนสงอหรือปลายเดือนสาม บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านกรรมวิธีจี่ข้าว คือ การนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน เพื่อตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์”


แท็กที่เกี่ยวข้อง