"ชัยธวัช"ฟันธงขั้วรัฐบาลเก่า ส.ส.รวมกันไม่ถึง 200

2023-04-12 15:29:11

 "ชัยธวัช"ฟันธงขั้วรัฐบาลเก่า ส.ส.รวมกันไม่ถึง 200

Advertisement

"ชัยธวัช"ฟันธงขั้วรัฐบาลเก่า ส.ส.รวมกันไม่ถึง 200 ลั่นชัยชนะของ "ก้าวไกล" เป็นปัจจัยชี้หน้าตารัฐบาลหลังเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวบนเวทีปราศรัย BIG DEBATE เวทีพะเยา "เปิดตัวคีย์แมนคนเดินเกมตั้งรัฐบาลกับตัวแทน 6 พรรคการเมือง" ถึงทิศทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นว่า ประเด็นที่หนึ่ง หากมองตามสภาพและเงื่อนไขความเป็นจริงทางการเมือง รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง อย่างไรเสียก็ต้องเป็นรัฐบาลผสม ไม่มีทางเป็นรัฐบาลพรรคเดียว ประเด็นที่สอง ตนมั่นใจว่าผลการเลือกตั้งออกมา ขั้วรัฐบาลในปัจจุบันไม่มีทางที่จะมีเสียงรวมกันเกิน 200 เสียง ถึงอย่างนั้น อาจมีบางลุงที่แม้ไม่ได้เป็นนายกฯ ก็อยากเป็นผู้จัดการรัฐบาล และ ประเด็นที่สาม ที่ผ่านมาหลายคนยกปัจจัย ส.ว. มาข่มขู่ประชาชนว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล แต่ตนมั่นใจว่า ส.ว. เป็นเพียงเสือกระดาษ ไม่มีทางกล้าโหวตสวนมติของประชาชน โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนมีสูงมาก อีกทั้งในความเป็นจริง ไม่มีทางที่ใครจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ เมื่อภาพเป็นอย่างนี้ ชัยชนะของพรรคก้าวไกลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการชี้หรือตัดสินว่าหน้าตาของรัฐบาลหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้าประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลาย รัฐบาลหน้าจะไม่มีทางมีพรรคทหารจำแลงบางพรรคหรือบางลุง เข้ามาเป็นผู้จัดการรัฐบาลอย่างเด็ดขาด