คอเหล้าวางแผนดื่มกับเพื่อน ครอบครัว ร้อยละ 71.6

2023-04-12 11:43:12

คอเหล้าวางแผนดื่มกับเพื่อน ครอบครัว ร้อยละ 71.6

Advertisement

 สบส. เผยผลสำรวจคอเหล้าวางแผนฉลองสงกรานต์ดื่มกับเพื่อน คนในครอบครัว ทำเป็นเรื่องปกติแทบทุกปี ร้อยละ 71.6

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา มีการพบปะสังสรรค์ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการดื่มแล้วขับ ซึ่งพบว่าการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุทำให้พิการ และเสียชีวิต และเกิดการสูญเสียมากมายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 7 เม.ย.66 โดยดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัย กทม. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,305 คน จากทุกภูมิภาค ผลการสำรวจพฤติกรรมการวางแผนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะผู้ที่คาดว่าจะฉลองเทศกาลสงกรานต์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแน่นอน พบว่า ประเด็นเหตุผลที่ฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการวางแผนฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน และคนในครอบครัว ทำเป็นเรื่องปกติแทบทุกปี ร้อยละ 71.6 รองลงมาเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งปี ร้อยละ 71.2 ตามมาด้วยเป็นเครื่องดื่มที่ใช้เข้าสังคมเวลาพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ร้อยละ 70.3 ตามลำดับ สำหรับประเด็นการรับรู้ผลเสียเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการดื่มแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร้อยละ 87.4 รองลงมา รับรู้ว่าการดื่มแล้วขับทำให้ขับรถชนคนอื่นได้ ร้อยละ 86.1 และ รับรู้ว่าดื่มแล้วขับทำให้โดนตำรวจจับดำเนินคดีได้ ร้อยละ 86 แนะสงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับ สังสรรค์แบบไร้แอลกอฮอล์

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ แนะประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติข้อ 5 งดดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุราเป็นผลพวงทำให้ทำลายเซลล์ประสาทสมอง ในระยะแรกทำให้ขาดสติ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท และเกิดอุบัติเหตุ ในระยะยาวทำให้ความจำเสื่อมเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ตับแข็ง ความดันโลหิตสูง เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โดยสามารถปฏิเสธการดื่ม ด้วยการใช้วิธีการปฏิเสธซ้ำ โดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งบอกลา และหาทางเลี่ยงจากเหตุการณ์นั้นไป หรือต่อรองผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนดื่มไม่ขับในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุ เดินทางอย่างปลอดภัย ใกล้ชิดครอบครัว อย่างมีความสุข สงกรานต์สุขใจไร้แอลกอฮอล์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทยถ้วนหน้า