"สถานีพลังความร้อนใต้พิภพ" สูงสุดในจีน ผลิตไฟฟ้าทะลุ 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

2023-04-12 11:25:48

"สถานีพลังความร้อนใต้พิภพ" สูงสุดในจีน ผลิตไฟฟ้าทะลุ 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

Advertisement

ลาซา, 10 เม.ย. (ซินหัว) — สถานีพลังงานความร้อนใต้พิภพสูงที่สุดของจีนในแง่ระดับความสูง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้ว นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2018

รายงานระบุว่าสถานีหยางอี้ ในอำเภอตังสยง นครลาซา เมืองเอกของทิเบต เป็นสถานีพลังงานความร้อนใต้พิภพเพียงแห่งเดียวของจีนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

สถานีดังกล่าวประยุกต์ใช้หลายเทคโนโลยีใหม่เพื่อเติมพลังงานและหมุนเวียนท้ายน้ำที่เกิดจากการผลิตพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 420,000 ตัน ไนโตรเจนออกไซด์ 6,200 ตัน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 12,000 ตัน และประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 116,000 ตันในแต่ละปี

ซุนเจียปิน ประธานสถานีพลังงานความร้อนใต้พิภพหยางอี้ กล่าวว่าสถานีฯ มีระยะเวลาการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 8,700 ชั่วโมงต่อปี โดยแหล่งจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพมีส่วนช่วยปกป้องการปรับเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าและการจัดหาพลังงานช่วงสูงสุดในฤดูหนาวของทิเบต

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก มีความสะอาด และมีความยั่งยืน โดยทิเบตอุดมไปด้วยทรัพยากรความร้อนใต้พิภพจำนวนมาก อีกทั้งวางแผนสร้างฐานพลังงานสะอาดระดับชาติในอนาคต ซึ่งจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นส่วนสำคัญ

ทั้งนี้ สถานีข้างต้นยังได้สำรวจความเป็นไปได้ของโครงการขยับขยายเพิ่มเติม โดยคาดว่าโครงการระยะที่ 2 ของสถานีฯ ซึ่งอาศัยเงินลงทุนประมาณ 480 ล้านหยวน (ราว 2.38 พันล้านบาท) จะให้บริการการใช้งานหลากหลายรูปแบบมากขึ้นในด้านการทำความร้อน การทำโรงเรือนปลูกผัก รวมถึงการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีพลังงานความร้อนใต้พิภพหยางอี้ในอำเภอตังสยง นครลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 6 เม.ย. 2023)