เกณฑ์ทหาร 9 วัน ยอดสมัคร 23,126 คน

2023-04-11 16:20:20

เกณฑ์ทหาร 9 วัน ยอดสมัคร 23,126 คน

Advertisement

รองโฆษก ทบ.เผยเกณฑ์ทหาร 9 วัน ยอดสมัคร 23,126 คน  เหลือเวลาอีก 7 วัน คาดสมัครเพิ่มอีกเพียบ

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66  ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกองอำนวยการประสานงานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ได้รายงานผลการตรวจเลือกตั้งแต่วันที่ 1-10 เม.ย.66 ดังนี้

1.ทหารกองกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก 445,706 คน แยกเป็นอายุ 21 ปี 203,547 คน ช่วงอายุ 22-29 ปี 85,615 คน และผู้ขอผ่อนผัน 156,544 คน

2.ผู้ที่มีร่างกายได้ขนาดและเข้าสู่กระบวนการจับสลากใบดำ ใบแดง 160,334 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ และเนื่องจากกองทัพได้เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีผู้สมัครมากถึง 10,156 คน ทำให้ชายไทยที่จับสลากได้ใบแดงเป็นทหารลดลง สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบการตรวจเลือกมุ่งสู่ทหารกองประจำการอาสาด้วยความสมัครใจ

3.ผู้ที่ร้องขอ (สมัครเป็นทหาร) 23,126 คน

4.สถานที่ตรวจเลือกที่มีการร้องขอเต็มจำนวน 8 แห่ง โดย อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โดยเป็นอำเภอแรกของภาคอีสาน ที่ไม่มีการจับสลากใบแดง-ใบดำ เนื่องจากมีการสมัครเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังมี อ.ไทรน้อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  อ.ควนโดน จ.สตูล และ อ.เทพา อ.หาดใหญ่ จ.สงขล

พล.ต.หญิงศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่าพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้ระบุถึงการตรวจเลือกทหารที่ดำเนินมาครึ่งทางแล้วว่า หากวิเคราะห์จากตัวเลขผลการตรวจเลือกในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ายอดผู้สมัครทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการตรวจเลือกทหารในปีนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญเนื่องจากผ่านการตรวจเลือกมาเพียง 9 วัน (จาก 16 วัน) แต่กลับมีผู้สมัครเป็นทหารจำนวนมากถึง 23,126 คน นับเป็นยอดสูงสุดของการสมัครเป็นทหารเมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันในทุกปีที่ผ่านมา