รู้ไหม? ทำไมถึงมี “วันวาเลนไทน์”

2018-02-13 18:15:58

รู้ไหม? ทำไมถึงมี “วันวาเลนไทน์”

วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) หรือวันแห่งความรัก นับเป็นวันที่มีความหมายสำคัญและมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ สืบเนื่องจากในสมัยจักรวรรดิโรมัน มีนักบุญคนหนึ่งชื่อ นักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine) ซึ่งเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง โดยทุกๆ วันเขาได้แอบนำอาหารและของใช้ที่จำเป็นไปวางไว้ที่ประตูบ้านของคนยากจน โดยที่พวกคนเหล่านั้นไม่รู้ ด้วยความรักแบบชาวคริสต์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นี้เองทำให้เขาต้องจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 เนื่องจากคนในสมัยนั้นยังไม่ยอมรับในศาสนาคริสต์ และใครที่นับถือศาสนาคริสต์จะมีความผิดร้ายแรงมาก


ก่อนที่เขาจะถูกประหาร นักบุญ “วาเลนตินัส” ได้ถูกจับและถูกทรมานเพื่อจะบังคับให้เขาเลิกนับถือศาสนาคริสต์ ตอนที่เขาอยู่ในคุกนั้นเอง เขาได้พบรักกับหญิงตาบอดคนหนึ่ง หญิงคนนั้นตาบอดสนิท และเธอคือ ลูกสาวของผู้คุมขังในนั้น

ด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของคนรักของเขาได้เห็นเป็นปกติ จากความอัศจรรย์ครั้งนี้เอง ทำให้ผู้คุมขังและคนในครอบครัวได้เชื่อในพระเจ้าทุกคน เรื่องนี้ก็ได้รู้ไปถึงจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ของโรม พระองค์ทรงกริ้วมากจึงมีรับสั่งให้ลงโทษเขาด้วยการประหารชีวิตและในคืนก่อนที่จะมีการประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะนั้นเอง เขาได้เขียนจดหมายถึงคนรักของเขาว่า from your valentine “จากวาเลนไทน์ของเธอ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 วาเลนตินัสก็ถูกประหารชีวิตแล้วศพของเขาก็นำไปฝังไว้ที่ เฟลมิเนี่ยนเวย์Advertisementต่อมาเพื่อเป็นการระลึกถึงชีวิตและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงของเขาก็ได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหญ่คร่อมบนหลุมฝังศพของเขา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปประทับใจในความรักอันยิ่งใหญ่ของนักบุญคนนี้ ซึ่งต่อมาภายหลัง จึงได้ยึดถือวันที่ 14กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักนั่นเองแท็กที่เกี่ยวข้อง