ศาลยกเลิกคำร้องคุ้มครอง ภท. "ชูวิทย์"พูดเรื่องกัญชาเป็นประโยชน์

2023-04-07 20:11:17

ศาลยกเลิกคำร้องคุ้มครอง ภท. "ชูวิทย์"พูดเรื่องกัญชาเป็นประโยชน์

Advertisement

ศาลเเพ่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภท. ชี้ "ชูวิทย์" พูดเรื่องกัญชาทำให้ประชาชนทราบประโยชน์และโทษ 

จากกรณี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จำเลย ต่อศาลแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย ในคดีหมายเลขดำที่ พ.1650/2566 และ โจทก์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้ามมิให้จำเลยกล่าว หรือไขข่าวเกี่ยวกับกัญชาในทำนองหรือในลักษณะที่ว่ากล่าวให้ร้าย อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์  ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว ในระหว่างพิจารณา ศาลไต่สวนและพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้ว จึงมีคำสั่งดังนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า  จำเลยได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกัญชาเป็นการทั่วไป โดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษของกัญชารวมอยู่ด้วย ซึ่งการกล่าวของจำเลยได้กล่าวตามความเห็น สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกัญชา ข้อเสนอคณะแพทย์เกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย และข้อห่วงใยของเลขาธิการองค์กรของ ผู้บริโภค  จำเลยไม่ได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นถึงโจทก์เป็นการเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว การกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นของจำเลยในเรื่องของกัญชา ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชา จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก จึงมีเหตุยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา 

อนึ่ง ในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป