อภ.ทุ่ม 7,900 ล้านสร้างโรงงานผลิตยาเพิ่ม

2018-02-13 18:00:58

อภ.ทุ่ม 7,900 ล้านสร้างโรงงานผลิตยาเพิ่ม

อภ.แถลงปี 2560 ช่วยรัฐประหยัดค่ายากว่า 6,400ล้านบาท พร้อมทุ่มงบประมาณกว่า 7,900 ล้านบาท สร้างโรงงานยารักษาโรคมะเร็ง โรงงานสารสกัดสมุนไพรเมื่อวันที่ 13 ก.พ. นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม แถลงผลการดำเนินงานปีขององค์การเภสัชกรรม (อภ.)ปี 2560 ที่ผ่านมา ว่า อภ.มียอดจำหน่าย 15,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 750 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 ทั้งนี้ อภ.ช่วยรัฐประหยัดค่ายากว่า 6,400ล้านบาท ในอนาคต อภ.มีโครงการสำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวิจัยพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้ด้วยตนเองขึ้นในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคายาลดลงถึง 50 เปอร์เซนต์ ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าใช้เวลาประมาณ 8 ปี จะสามารถผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายได้ในปี 2568 ใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท ล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ปตท.ศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง


นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า 2.สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อผลิตยาน้ำรับประทาน ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ ยาน้ำใช้ภายนอก ยาฉีด และยาเม็ด รวมทั้งคลังที่ใช้สำหรับการสำรองวัตถุดิบและอุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณจำนวน 5,607 ล้านบาท ขณะนี้ คณะกรรมการ อภ. ก็ได้มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องโครงการดังกล่าวเสนอ ครม. อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ 3.จะมีการก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพร ด้วยงบประมาณ 717 ล้านบาท ที่อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงการดำเนินงานของ อภ. ในปี 2561 ว่า ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 15,800 ล้านบาท แบ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่ อภ.ผลิต 7,800 ล้านบาท ยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 8,000 ล้านบาท


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง