อุทาหรณ์คาบเข็มหมุดเย็บผ้าสำลักลงหลอดลม

2023-04-07 09:40:09

อุทาหรณ์คาบเข็มหมุดเย็บผ้าสำลักลงหลอดลม

Advertisement

อุทาหรณ์หญิงวัย 49 ปีคาบเข็มหมุดขณะเย็บผ้าสำลักลงหลอดลม  รพ.เตือนประชาชนระมัดระวัง ทีมแพทย์ยังพบสิ่งแปลกปลอมอื่นทั้ง  ลวดเย็บกระดาษ หิน กระดูกไก่ เม็ดมะขาม  เหรียญ ของเล่น

ผู้ป่วยหญิงอายุ 49 ปี ให้ประวัติว่าขณะเย็บผ้า ได้คาบเข็มหมุดไว้ในปาก ต่อมามีอาการสำลักเข็มหมุดหลุดลงคอ จึงได้มาตรวจที่รพ.นครพิงค์ ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่าเข็มหมุดหลุดลงไปคาอยู่ในหลอดลมปอดข้างซ้าย ทีมห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ นำโดย นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ จึงได้ทำการส่องกล้องคีบเข็มหมุดในหลอดลมออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.66 เพจ โรงพยาบาลนครพิงค์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า อุทาหรณ์ คาบเข็มหมุดในปากขณะเย็บผ้า สำลักลงหลอดลม ผู้ป่วยหญิงอายุ 49 ปี ให้ประวัติว่าขณะเย็บผ้า ได้คาบเข็มหมุดไว้ในปาก ต่อมามีอาการสำลักเข็มหมุดหลุดลงคอ จึงได้มาตรวจที่รพ.นครพิงค์ ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่าเข็มหมุดหลุดลงไปคาอยู่ในหลอดลมปอดข้างซ้าย ทีมห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ นำโดย นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ จึงได้ทำการส่องกล้องคีบเข็มหมุดในหลอดลมออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

นอกจากการสำลักเข็มหมุดในกรณีนี้แล้ว ทีมแพทย์ยังพบการกลืนหรือสำลักสิ่งแปลกปลอมอื่นๆด้วย เช่น ลวดเย็บกระดาษที่ใช้เย็บถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ชิ้นส่วนฝาครอบแก้วเครื่องดื่มพลาสติก ชิ้นส่วนฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางเพจได้เคยนำเสนอไปแล้ว หิน กระดูกไก่ เม็ดมะขาม รวมถึงกรณีเด็กๆที่กลืนสิ่งแปลกปลอม เช่น เหรียญ ของเล่น จึงขอให้ประชาชน ระมัดระวัง สิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปนมาในอาหารและเครื่องดื่ม ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหาร ไม่คาบสิ่งของไว้ในปาก และดูแลไม่ให้เด็กๆกลืนสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสิ่งแปลกปลอมอาจลงไปติดในทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ,การอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งมีอันตรายรุนแรงตามมาได้


ขอบคุณเพจ โรงพยาบาลนครพิงค์