เช็ครายชื่อ 22 จังหวัด"ปศุสัตว์"ประกาศปลอด"พิษสุนัขบ้า"

2018-02-13 17:00:32

เช็ครายชื่อ 22 จังหวัด"ปศุสัตว์"ประกาศปลอด"พิษสุนัขบ้า"

กรมปศุสัตว์พร้อมประกาศ 22 จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย แม้จะมีรายงานพบโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่และอยู่ในระหว่างที่กรมปศุสัตว์เร่งรัดดำเนินการกำจัดโรคในทุกจุดเกิดโรคแต่ยังมีพื้นที่ในอีกหลายจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในทั้งสัตว์และคนเป็นเวลานาน นับย้อนหลังไป 3 ปีและพร้อมที่จะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศได้ภายในปี พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย การไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์ย้อนหลัง 2 ปีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวรวมทั้ง มีระบบการเฝ้าระวังโรคอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น  

Advertisementสำหรับพื้นปลอดพิษสุนัขบ้า มีทั้งหมด 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ชุมพร เชียงใหม่ ตราด นครสวรรค์ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สกลนคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อ่างทอง และอุทัยธานี ขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOUเพื่อลงนามร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัดดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง