ซากโบราณแห่งอารยธรรม "มายา" ในฮอนดูรัส

2023-04-05 14:55:04

ซากโบราณแห่งอารยธรรม "มายา" ในฮอนดูรัส

Advertisement

เตกูซิกัลปา, 4 เม.ย. (ซินหัว) — ประมวลภาพบรรยากาศซากโบราณโกปานแห่งอารยธรรมมายาและวัตถุโบราณจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโกปานของฮอนดูรัส โดยเมืองโกปานนั้นมีวัดวาอาราม จัตุรัส ลานกว้าง และวัตถุสิ่งของอื่นๆ อันสะท้อนอารยธรรมมายาเก่าแก่อย่างแจ่มแจ้ง(บันทึกภาพวันที่ 1 เม.ย. 2023)