รถไฟแมกเลฟ ความเร็ว 600 กม./ชม. ทดสอบระบบลอยตัวฯ ครั้งแรก

2023-04-05 11:10:08

รถไฟแมกเลฟ ความเร็ว 600 กม./ชม. ทดสอบระบบลอยตัวฯ ครั้งแรก

Advertisement

ฉางชุน, 4 เม.ย. (ซินหัว) — บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำกัด ในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน รายงานการทดสอบระบบลอยตัวด้วยพลังงานไฟฟ้าสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงครั้งแรกของรถไฟแมกเลฟที่จีนพัฒนาเอง ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงถึง 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระบบข้างต้นประกอบด้วยระบบย่อยของรถไฟ ราง แหล่งจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน และการสื่อสารปฏิบัติการ สามารถประยุกต์ใช้กับท่อสุญญากาศระดับต่ำ ความเร็วสูง และความเร็วสูงพิเศษ โดยระบบนี้อาจเป็นตัวเลือกสำคัญของการขนส่งอันรวดเร็วระหว่างเมืองใหญ่และเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในอนาคต

อนึ่ง ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล มุ่งมั่นทำการวิจัย พัฒนา และผลิตรถไฟแมกเลฟ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990

ซีอาร์อาร์ซีฯ ได้ก่อสร้างทางรถไฟแมกเลฟสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงสายทดสอบ ระยะ 200 เมตร และพัฒนาแม่เหล็กสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงที่ทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้พลังงาน รวมถึงตัวอย่างรถไฟแมกเลฟพลังงานไฟฟ้าและรางกำลังสูงที่ไม่ใช่แม่เหล็กในช่วงหลายปีที่ผ่านมา(ภาพจากบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำกัด : ระบบลอยตัวด้วยพลังงานไฟฟ้าสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงของรถไฟแมกเลฟ ซึ่งทำความเร็วสูงสุด 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)