หัวเหวยมุ่งพัฒนา "หัวกะทิไอซีที" ในเอเชียใต้ 50,000 คน

2023-04-04 16:25:41

หัวเหวยมุ่งพัฒนา "หัวกะทิไอซีที" ในเอเชียใต้ 50,000 คน

Advertisement

ธากา, 4 เม.ย. (ซินหัว) — หัวเหวย (Huawei) ของจีนวางแผนพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในเอเชียใต้ จำนวน 50,000 คน ตลอดช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมหลายโครงการ อาทิ การสร้างสถาบันไอซีที การแข่งขันไอซีทีและสตาร์ตอัปอันหลากหลาย การลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ และการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

หัวเหวยเผยแผนการ ณ การประชุม “การสร้างระบบนิเวศผู้มีความสามารถอัจฉริยะในเอเชียใต้ เพื่อเอเชียใต้” (Building a Smart Talent Ecosystem, In South Asia, For South Asia) ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานตัวแทนประจำภูมิภาคเอเชียใต้ของหัวเหวยในกรุงธากาของบังกลาเทศเมื่อวันจันทร์ (3 เม.ย.) โดยมีผู้สื่อข่าวและพนักงานหัวเหวยจากประเทศในเอเชียใต้เข้าร่วม

สำนักงานตัวแทนประจำภูมิภาคเอเชียใต้ของหัวเหวยในกรุงธากามุ่งสนับสนุนเอเชียใต้ผ่านการเพิ่มความสนใจและการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า หุ้นส่วน ระบบนิเวศ และสังคม ด้วยแรงบันดาลใจ “ในเอเชียใต้ เพื่อเอเชียใต้”

อนึ่ง หัวเหวยได้พัฒนาผู้มีความสามารถด้านไอซีทีในเอเชียใต้มากกว่า 6,000 คน ในปี 2022 และขณะนี้วางแผนเตรียมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีเพิ่ม 50,000 คน ในช่วง 5 ปีข้างหน้า


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้หญิงถ่ายรูปในกรุงธากาของบังกลาเทศ วันที่ 14 ก.พ. 2023)