"กรณ์" นำทีมผู้สมัคร ส.ส.กทม. "ชาติพัฒนากล้า" ขอพรศาลหลักเมือง

2023-04-03 17:14:58

"กรณ์" นำทีมผู้สมัคร ส.ส.กทม. "ชาติพัฒนากล้า" ขอพรศาลหลักเมือง

Advertisement

"กรณ์" นำทีม 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. "ชาติพัฒนากล้า" ไหว้ศาลหลักเมืองขอพร 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 สำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) ในส่วนของ กทม. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค พร้อมแกนนำอาทิ  นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค นายเอราวัณ ทับพลี รองเลขาธิการพรรค นายวรนัยน์ วาณิชกะ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ได้พาผู้สมัคร ส.ส.กทม.  33 คน มาสมัคร ส.ส.และจับเบอร์ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สำหรับผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) ทั้ง 33 เขตมีดังนี้

เขต1 นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ เบอร์ 9

เขต2 วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน เบอร์ 3

เขต 3 ปรัชญา อึ้งรังษี เบอร์ 14

เขต 4 ปรินต์ ทองปุสสะ เบอร์ 12

เขต 5 กอบกฤต สุขสถิตย์ เบอร์ 13

เขต 6 นที ศิริธรรมวัฒน์ เบอร์ 11

เขต7 แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม เบอร์ 9

เขต8 วิเวียน จุลมนต์ เบอร์ 10

เขต 9 ดร.แวววรรณ ก้องไตรภพ เบอร์ 3

เขต10 อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ เบอร์ 1

เขต11 วิโรจน์ จิตรอบอารีย์ เบอร์ 10

เขต12 โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ (รอสมัคร)

เขต13 บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี เบอร์ 3

เขต14 ธาม สมุทรานนท์ เบอร์ 8

เขต15 ว่าที่ ร.อ.วีรพล วงษ์มะเซาะ เบอร์ 5

เขต16 กฤษณ์ เครือเจริญพร เบอร์ 15

เขต17 ฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ เบอร์ 14

เขต18 ริณดา คงตาละนันท์ เบอร์ 2

เขต19 ภัทรานิษฐ์ กิติรันดร์กูล เบอร์ 15

เขต 20 ดร.กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก เบอร์ 7

เขต21 อรรถเวช กองนักวงษ์ เบอร์ 11

เขต22 ดิเรก ขันฑพร เบอร์ 10

เขต23 ยศยา ชิยาปภารักษ์ เบอร์ 2

เขต24 รัชตะ สมบัติลาภตระกูล เบอร์ 2

เขต25 สวิชญา วาทะพุกกะณะ เบอร์ 8

เขต26 สงกรานต์ พงษ์พันนา เบอร์ 5

เขต27 ณัฐธวรรธน์ พัชรพรนุกูล เบอร์ 7

เขต28 ธนาวุฒิ รัศมีฉาย เบอร์ 5

เขต29 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ เบอร์ 5

เขต30 วันชัย สุทธิอารีกุล เบอร์ 9

เขต31 ศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา เบอร์ 8

เขต32 อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา เบอร์ 4

เขต33 กฤษณ์ สุริยผล เบอร์ 2

จากนั้นนายกรณ์ ได้พาผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคชาติพัฒนากล้า  ไปขอพรที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร