"ธนาธร"หวังชาวเชียงใหม่เทคะแนน "ก้าวไกล" (มีคลิป)

2023-04-03 09:39:46

"ธนาธร"หวังชาวเชียงใหม่เทคะแนน "ก้าวไกล" (มีคลิป)

Advertisement

"ธนาธร"นำทีมผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ "ก้าวไกล" ทั้ง 10 เขตสมัครรับเลือกตั้ง  ยันทุกคนขยันทำงาน หวังจะได้รับความไว้วางใจ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.66 พรรคก้าวไกล นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล นำทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ ทั้ง 10 เขต ไปสมัครรับเลือกตั้ง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายธนาธร กล่าวว่า  พรรคก้าวไกลพร้อมที่จะทำงานเพื่อพี่น้องชาวเชียงใหม่ มั่นใจผู้สมัครก้าวไกล แข็งขัน ขยันทำงาน หวังว่าเลือกตั้งรอบนี้เราจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่าสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปี 2562  ส่วนปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 รัฐบาลต้องเคร่งรัดกับผู้ผลิตอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน และไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่ที่เผา การผลักภาระของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ทำให้ประชาชนต้องรับภาระ โดยเฉพาะคนที่มีโรคทางเดินหายใจ แต่กำไรกับตกไปอยู่กับบริษัทเอกชน ต้องเคร่งครัดไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ต้องไม่มีการใช้วัตถุดิบจากไร่ที่มีการเผา 


สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล 10 เขต ประกอบด้วย

นายเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เขต 1

น.ส.การณิก จันทดา เขต 2

นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล เขต 3

น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์ เขต 4

นายสมชิด กันธะยา เขต 5

น.ส.อรพรรณ จันตาเรือง เขต 6

นายสมดุลย์ อุตเจริญ เขต 7

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เขต 8

นายสมเกียรติ มีธรรม เขต 9

นายณรงค์ชัย เตโม เขต 10