กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี

2023-04-01 16:45:53

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 131 ปี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 โดย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เป็นประธาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกล่าวชื่นชมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.ในปีนี้ และขอบคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ศธ. ที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าการศึกษานางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 132 รูป ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการจากนั้น รมว.ศธ. และคณะ ได้บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระภูมิหรือพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ซึ่งได้จัดพิธีสมโภชฯ ภายหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (ซีมีโอ สปาฟา) โดยมีศิลปินเจ้าของผลงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ โถงอาคาราชวัลลภ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 131 ราย รวมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

ทั้งนี้ ศธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในปีนี้ “การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน” จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมส่งมอบไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด