ตั้ง "สันหพจน์" รองเลขาธิการ พปชร.

2023-04-01 02:05:45

ตั้ง "สันหพจน์" รองเลขาธิการ พปชร.

Advertisement

"บิ๊กป้อม" เซ็นตั้ง "สันหพจน์"นั่งรองเลขาธิการ พปชร. 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการพรรค เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 ข้อ 17 (1) จึงแต่งตั้ง นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย และให้รายงานตรงต่อเลขาธิการพรรค ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 66