สั่งฟ้องแล้ว 6 ตร.ตั้งด่านไถเงินดาราสาวไต้หวัน

2023-04-01 00:05:06

สั่งฟ้องแล้ว 6 ตร.ตั้งด่านไถเงินดาราสาวไต้หวัน

Advertisement

"โกศลวัฒน์" เผยอัยการสั่งฟ้องแล้ว 6 ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ตั้งด่านไถเงินแก๊งดาราสาวไต้หวัน 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าคดี ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ทั้ง 6 นาย  เรียกรับผลประโยชน์จากดาราสาวไต้หวัน  27,000 บาท ว่า วันนี้ นายรชต พนมวัน อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายปราบปรามทุจริต 3 มีคำสั่งฟ้องเสนอผู้บังคับบัญชายื่นฟ้อง ผู้ต้องหาทั้งหมด แล้วเป็นคดีหมายเลขดำที่ อท.54/2566 โดยสั่งฟ้อง 6 ตำรวจ สน.ห้วยขวางในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่วาการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,149, 157 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 5, 13 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 7 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172, 173 และขอศาลสั่งริบเงินสินบนจำนวน 27,000 บาท ที่ผู้ต้องหาทั้ง 6 ได้มาจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการคดีนี้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

โดยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และนัดสอบคำให้การวันที่ 18 เม.ย. 09.30 น. จำเลยยังมีสิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไป