“องอาจ” ฝากพิจารณา กม. “ส.ส.-ส.ว.” ไม่หมกเม็ด กันขัดแย้งบานปลาย

2018-02-11 13:30:01

“องอาจ” ฝากพิจารณา กม. “ส.ส.-ส.ว.”  ไม่หมกเม็ด กันขัดแย้งบานปลาย

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฝาก สนช. กกต. และ กรธ. พิจารณากฎหมาย ส.ส. และ ส.ว. อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อสังคมว่าทำแบบมีใบสั่งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความไม่ชัดเจนในการกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง ว่า ขณะนี้จะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจน การกำหนดวาระเวลาการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 3 ฝ่ายคือ สนช. กกต. และ กรธ. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และรร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. / จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ สนช.ว่าจะพิจารณาเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ถ้า สนช. เห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เห็นความชัดเจนขึ้น

แต่ถ้า สนช.ไม่เห็นชอบกฎหมายก็ตกไปอันส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนอย่างมากตามมา เพราะจะต้องเริ่มกระบวนการร่างกฎหมายกันใหม่ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหน อย่างไร ไม่มีใครบอกได้ว่าการเลือกตั้งจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใด อันจะก่อให้เกิดความสับสน ความไม่แน่นอนทางการเมืองตามมาอย่างแน่นอน

Advertisement


จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามดูว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ ถ้าทำงานตรงไปตรงมามีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน เชื่อว่าผู้คนส่วนมากในสังคมก็พร้อมจะยอมรับได้ แต่ถ้าการทำงานมีลับลมคมใน ไม่ตรงไปตรงมา มีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เชื่อว่าผู้คนส่วนมากในสังคมคงไม่สามารถยอมรับได้ อาจเป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมกลายเป็นปัญหาบานปลายออกไปได้

Advertisement
พร้อมขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน บนหนทางของการเห็นพ้องต้องกันของประชาชนส่วนใหญ่ ที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ตามครรลองประชาธิปไตยในที่สุด

ภาพ Facebook: องอาจ คล้ามไพบูลย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง