"ไทย-จีน"เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงช่วง"สีคิ้ว-กุดจิก "

2018-02-10 16:50:15

"ไทย-จีน"เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงช่วง"สีคิ้ว-กุดจิก "

กระทรวงคมนาคมบรรลุความคืบหน้าในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ -โคราช "ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก"หลังเริ่มสร้างระยะที่ 1"กลางดง-ปางอโศก"

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ณ นครปักกิ่งสาธารณรัฐประขาขนจีน ระหว่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. คมนาคม พร้อมคณะ และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเจรจาบรรลุผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - หนองคาย ในหลายด้าน

ในส่วนการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา แบบการก่อสร้างระยะที่ 1 ช่วงกลางดง-ปางอโศกระยะทาง 3.5 กม. ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ช่วงสีคิ้ว-กุดจิกระยะทาง 11 กม.ฝ่ายจีนจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนมี.ค. ฝ่ายไทยจะตรวจแบบ จัดทำราคากลาง และจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือน พ.ค.

ส่วนช่วงมวกเหล็ก-ลำตะคอง (อุโมงค์) จีนจะนำส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนมี.ค. ซึ่งคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนเม.ย. และจัดทำ TOR ต่อไป

สำหรับโครงการระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคายฝ่ายไทยจะได้ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในเดือนมี.ค. - พ.ค. เพื่อนำเสนอ ครม. ในเดือนมิ.ย. หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดในเดือนมิถุนายน และจะออกแบบรายละเอียดประมาณ 10 เดือน ก่อนดำเนินการประกวดราคาในราวไตรมาสที่ 2 ปี 2562 
แท็กที่เกี่ยวข้อง