นายกฯชม"หัวหน้าวิเชียร"ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

2018-02-10 09:05:27

นายกฯชม"หัวหน้าวิเชียร"ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐยึดมั่นในความดี ไม่ท้อถอย ชมหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนำกำลังเข้าจับกุมผู้กระทำผิดร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างตรงไปตรงมา กรมราชทัณฑ์ลงโทษข้าราชการกระทำผิดต่อหน้าที่ ยันรัฐบาลต่อต้านการทุจริตและทำลายธรรมชาติทุกรูปแบบ ขอประชาชนเชื่อมั่น 


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ถูกต้อง และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่ท้อถอย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและคนรุ่นหลังต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างกรมราชทัณฑ์ที่ได้ลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดต่อหน้าที่ อาทิ เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง การนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขัง และมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการลงโทษที่ผ่านมานั้นไม่มีการเห็นแก่พวกพ้อง รวมทั้งกรณีของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่นำกำลังเข้าจับกุมผู้กระทำผิดร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย


นายกรัฐมนตรี ได้มีการเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำผิดจริง ผู้กระทำผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่นเดียวกับการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งเห็นได้จากนโยบายทวงคืนผืนป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า การจัดเก็บรายได้เข้าชมอุทยานเพื่อนำไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าอย่าง ช้าง และเสือโคร่ง ในธรรมชาติมากขึ้น


นายกฯ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์โดยยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนสำนึกในหน้าที่ ยึดถือแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯยังได้แต่งเพลงใจเพชรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่เสียสละ ทำความดีทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติด้วย
แท็กที่เกี่ยวข้อง