"ศรีสะเกษ"ครองแชมป์ลงทะเบียนคนจนรอบสอง

2018-02-09 16:25:45

"ศรีสะเกษ"ครองแชมป์ลงทะเบียนคนจนรอบสอง

กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนคนจนเฟสสองมีรวมกว่า 1.1 ล้านคน "จังหวัดศรีสะเกษ" ครองแชมป์ลงทะเบียนสูงสุด

ยอดลงทะเบียนผู้แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 8 ก.พ. 61 มีจำนวนรวม 1,192,593 คน คิดเป็น 10.4 % ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11,469,184 คน ธนาคารที่มียอดลงทะเบียนสูงสูดคือ ธ.ก.ส. จำนวน 911,318 คน หากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด จำนวน 89,429 คน ตามด้วยร้อยเอ็๋ด 85,710 คน นครราชสีมา 58,215 คน บุรีรัมย์ 49,096 คน และ สกลนคร 47,025 คน ตามลำดับ ส่วนธนาคารที่มียอดผู้ลงทะเบียนอันดับสองคือ ออมสินจำนวน 262,029 คน ตามด้วยอำเภอรับแจ้งความประสงค์ 13,574 คน และกรุงเทพมหานครจำนวน 5,672 คนรัฐบาลได้จัดให้มีหมอประชารัฐสุขใจ 4,000 คน แบ่งเป็นธนาคารออมสิน 2,000 คนและ ธ.ก.ส. 2,000 คน กระจายทั่วทุกจุดที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับผู้มีรายได้น้อย พร้อมจัดโครงการฝึกอาชีพจะมีให้เลือกทั้งหมด 597 อาชีพ รองรับได้ 4 ล้านคนในปีนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมกรณีที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน

Advertisement
สำหรับผู้ที่ต้องการจะมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนเข้าแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ก.พ. 61


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง