“พระพยอม”ชี้ฆ่าสัตว์เพื่อความสนุก เปรียบร่างมนุษย์ใจเดรัจฉาน

2018-02-09 15:00:09

 “พระพยอม”ชี้ฆ่าสัตว์เพื่อความสนุก เปรียบร่างมนุษย์ใจเดรัจฉาน

“พระพยอม” เตือนสติคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพียงเพื่อความสนุก เปรียบได้กับคนที่ร่างเป็นมนุษย์ แต่ใจเป็นเดรัจฉาน แม้จะรอดพ้นความผิดไปได้ แต่ก็ต้องอับอาย ได้รับผลกรรมจากสิ่งที่ทำไว้อยู่ดี


เมื่อวันที่ 9 ก.พ. พระราชธรรมนิเทศ หรือ “พระพยอม กัลป์ยาโณ” เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้สัมภาษณ์ “นิว18” กรณีมีการจับกุมผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน พร้อมซากสัตว์ป่า ว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต กับเกมกีฬาเป็นคนละเรื่องกัน เพราะสัตว์ไม่สามารถต่อสู้ได้ แต่เป็นการกระทำของคนที่อยากจะเป็นพราน ซึ่งต่างจากการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร เพราะเป็นการสนองตัณหาของตัวเอง ไม่รู้จักพอ จนทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อน ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่ไม่มีศีล โภคทรัพย์จะเสื่อม บริษัทได้รับความเดือดร้อน เสียผลประโยชน์ ส่วนตนเองก็มีแต่ความทุกข์ หาความสุขไม่ได้ เปรียบได้กับ มนุสสติรัจฉาโน หมายถึง ร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตามหลักศาสนา ถึงแม้จะมีเงินทองมากมาย แต่กระแสสังคมที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ ก็น่าจะทำให้รอดพ้นความผิดได้ยาก แต่ถึงรอดไปได้ ก็ต้องอับอาย และได้รับผลกรรมจากสิ่งที่ทำไว้อยู่ดี


แท็กที่เกี่ยวข้อง