จีนยกระดับ "สวัสดิภาพประชาชน" ต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2023-03-05 18:00:59

จีนยกระดับ "สวัสดิภาพประชาชน" ต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Advertisement

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) — รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 เพื่อการพิจารณา เมื่อวันอาทิตย์ (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนได้ดำเนินการอันเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับสวัสดิภาพของประชาชน และเร่งพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสังคมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จีนรักษาระดับการใช้จ่ายงบประมาณรายปีด้านการศึกษาอยู่ที่กว่าร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และปรับเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ระยะ 9 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.8 เป็นร้อยละ 95.5

เงินอุดหนุนประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานรายปีต่อหัวจากรัฐบาลสำหรับประชาชนในชนบทและในเมืองที่ไม่ได้ทำงานเพิ่มขึ้นจาก 450 หยวน (ราว 2,240 บาท) เป็น 610 หยวน (ราว 3,040 บาท) และจีนได้อนุมัติการเบิกจ่ายยาที่จำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นภายใต้โครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

นอกจากนั้นจีนปรับเพิ่มเงินบำนาญพื้นฐานสำหรับผู้เกษียณอายุติดต่อกันหลายปี และปรับเพิ่มสวัสดิการชราภาพพื้นฐานขั้นต่ำสุดแก่ประชาชนในชนบทและในเมืองที่ไม่ได้ทำงานด้วย


(แฟ้มภาพซินหัว : การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองหนานสยง มณฑลกวางต่งทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 ก.พ. 2023)