ผวจ.จันทบุรีลาออกรับผิดชอบลงนามเอกสารผิดพลาด

2018-02-09 11:30:28

ผวจ.จันทบุรีลาออกรับผิดชอบลงนามเอกสารผิดพลาด

ผวจ.จันทบุรี ส่งหนังสือขอลาออกจากราชการถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังเกิดความผิดพลาด ลงนามในเอกสารเตรียมพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจรใช้คำผิดพลาด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่ข่าวรายงานว่า นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี ได้ทำหนังสือลงวันที่ 7 ก.พ. ถึง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยเอกสาร ระบุว่า “เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล และตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้า นายวิทูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จึงขอลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป "ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลาออกจากราชการของ นายวิทูรัช ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความรับผิดชอบ หลังเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร ในคำสั่ง มอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.จันทบุรี ซึ่งระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนและประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.2561 ณ จ.จันทบุรี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยหนังสือดังกล่าว ลงนามคำสั่งโดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี

Advertisement
อย่างไรก็ตามนายวิทูรัช ได้ชี้แจงไปแล้วว่า เป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนของการพิมพ์ โดยก่อนหน้านี้เราได้ทำหนังสือเรื่องการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา และครั้งนี้เมื่อมีการทำหนังสือการตรวจราชการของนายกฯ เอกสารอาจมีเรื่องการปรับแก้จากเอกสารฉบับเดิม จึงเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจันดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า มีการยื่นหนังสือลาออกจริง เพราะเจ้าตัวมองว่าเป็นความรับผิดชอบ โดยเรื่องของการลาออกให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ ส่วนตัวไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้  เรื่องนี้อาจเป็นกรณีตัวอย่างให้กับข้าราชการคนอื่นปฏิบัติหากมีการทำความผิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง