สภาฯ ตั้ง กก.สอบ ส.ส.เล่นไพ่ในสภาฯ

2023-03-04 02:05:17

สภาฯ ตั้ง กก.สอบ ส.ส.เล่นไพ่ในสภาฯ

Advertisement

สภาฯ ตั้ง กก.สอบ ส.ส.เล่นไพ่ในสภาฯ ระบุหากพบผิดจริงต้องถูกดำเนินคดีตาม ก.ม.-ประมวลจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ ส.ส. กรณีพบการเล่นการพนันในพื้นที่อาคารรัฐสภาบริเวณห้องทำงานของ ส.ส. ว่า ในการเข้าใช้ห้องทำงานของ ส.ส. จะเป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการใช้ งานห้องต่าง ๆ ภายในอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2564 ข้อ 3 (3) โดยกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีห้องทำงานของ ส.ส. ตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว และได้ส่งมอบห้องทำงานพร้อมกุญแจให้แก่ ส.ส. ซึ่งสำนักงานฯ มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ห้องทำงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น

โฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า ในการเข้าใช้ห้องทำงานของ ส.ส. ยังมีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั่วไปในการใช้พื้นที่และอาคารรัฐสภา ข้อ 8 (2) ที่ห้ามมิให้มีการกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ดังนั้น เมื่อปรากฏตามข้อร้องเรียนว่า มี ส.ส. เล่นการพนันภายในพื้นที่รัฐสภา ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา และฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ส. และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้สมาชิกฯ ต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาฯ

"สำนักงานฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ หากผลการสืบสวนพบว่า มีการกระทำความผิดดังกล่าวจริง ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบ และประมวลจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป"ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กล่าว