เมียนมาส่งออก "ยางพารา" 75% ป้อนตลาดจีน

2023-03-02 13:15:40

เมียนมาส่งออก "ยางพารา" 75% ป้อนตลาดจีน

Advertisement

ย่างกุ้ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) — สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเมียนมา (MRTV) รายงานว่าเมียนมาส่งออกยางพารากว่า 200,000 ตัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ปีก่อน จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75 ของการส่งออกยางพาราของเมียนมาทั้งหมด

นอกจากจีนแล้ว เมียนมายังส่งออกยางพาราไปเกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยตัวเลขทางการที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ระบุว่าเมียนมาตั้งเป้าส่งออกยางพารา 300,000 ตันในปีนี้

ศูนย์สินค้าโภคภัณฑ์เมาะลัมไย เผยว่าราคายางแผ่นผึ่งแห้งชั้น 3 อยู่ที่ 1,190 จ๊าดต่อปอนด์ (19.60 บาท) ส่วนราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 1,210 จ๊าดต่อปอนด์ (19.93 บาท) เมื่อต้นเดือนมกราคม

เจ้าหน้าที่จากสมาคมผู้ผลิตและปลูกยางเมียนมา กล่าวว่าตอนนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้นเป็น 1,350-1,400 จ๊าดต่อปอนด์ (22.24-23.06 บาท) และประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ราว 59,000 บาท) ในตลาดต่างประเทศ ทว่าราคาปัจจุบันไม่ได้ทำสถิติสูงกว่าระดับ 1,600 จ๊าตต่อปอนด์ (26.37 บาท) ในฤดูกรีดยางเมื่อสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2022

พื้นที่ผลิตยางพาราในเมียนมาส่วนใหญ่อยู่ในรัฐมอญ รองลงมาคือภูมิภาคตะนาวศรีและรัฐกะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังพบในภูมิภาคพะโค อิรวดี และย่างกุ้ง รวมถึงรัฐฉานและรัฐคะฉิ่นด้วย

เมียนมามีพื้นที่ปลูกยาง 1.64 ล้านเอเคอร์ทั่วประเทศ (ราว 4.14 ล้านไร่) และคาดว่าจะผลิตยางพาราได้ประมาณ 400,000 ตันในปี 2023 โดยภาคส่วนยางที่มีกำไรงอกงามมีส่วนสร้างรายได้จากต่างประเทศทุกปี ขณะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก กอปรกับการผลิตยางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเชื่อมโยงกับภาวะราคายางของเมียนมาเป็นอย่างมาก


(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรเก็บน้ำยางที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีของไทย วันที่ 15 พ.ย. 2020)