"หมอระวี"ชวนลงชื่อหนุนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

2023-03-02 10:07:50

"หมอระวี"ชวนลงชื่อหนุนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

Advertisement

"หมอระวี"ชวนคนไทยร่วมลงชื่อหนุนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในร่าง รธน. ขอโอกาสเข้าสภาฯผลักดันให้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66  นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางองค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย) นำโดย นพ.สำเร็จ รุ่งเรือง ประธานองค์การ ได้มีแคมเปญเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงพลัง ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ผ่านทาง Google ฟอร์ม เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชาติไทย เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่เริ่มสถาปนารัฐไทยในสมัยกรุงสุโขทัย และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ในปัจจุบัน พระพุทธศาสนายังไม่เป็นศาสนาประจำชาติไทย เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475

"องค์การศาสนาพุทธโลก จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวไทยลงชื่อ สนับสนุน โดยเสียงของทุกท่าน จะได้นำไปเป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติตามระบบรัฐสภา ผ่านพรรคการเมือง ที่มีเจตนารมย์ ที่จะอุปถัมภ์ ค้ำชู บำรุง และปกป้องพระพุทธศาสนา ต่อไป"นพ.ระวี กล่าว

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าแคมเปญดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายพุทธศาสนาของพรรคพลังธรรมใหม่ ที่เราจะผลักดันให้ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก และถ้าเราสามารถส่งเสริมบทบาทของวัดไทยไปทั่วโลก ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเพื่อศึกษาพุทธศาสนา ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ อีกเป้าหมายหนี่งที่สำคัญ ก็คือ พลังธรรมใหม่จะใช้พุทธศาสนาในการปฏิรูปจริยธรรมของนักการเมือง และข้าราชการทุกระดับเพื่อแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นด้วย

"ผมขอเชิญชวนชาวพุทธในประเทศไทยทุกท่าน ช่วยกันร่วมรณรงค์แคมเปญนี้ ด้วยการกดยินดีตามข่องทางนี้ https://forms.gle/PKJZJd2vvgNDvPvh9 เพื่อสนับสนุนให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสนอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเกิดขึ้นมานาน แต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จ ผมจึงจะขอเข้าไปทำหน้าที่แทนชาวพุทธทุกท่านในสภา เพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้"นพ.ระวี กล่าว