"หมอชลน่าน" แถลงแต่งตั้ง "เศรษฐา" ปธ.ที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว พท. (มีคลิป)

2023-03-01 11:01:40

"หมอชลน่าน" แถลงแต่งตั้ง "เศรษฐา" ปธ.ที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว พท. (มีคลิป)

Advertisement

"หมอชลน่าน"แถลงแต่งตั้ง "เศรษฐา"นั่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว พท. ร่วมพิจารณานโยบายเศรษฐกิจ แย้มแจมเวทีปราศรัยด้วย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 พรรคเพื่อไทย (พท.)  โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้อ่านประกาศคำสั่ง ดังนี้  คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 001/2566 เรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ได้รับทราบการเปิดตัวโครงการ "ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม" และต่อมาได้มอบหมายให้ น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และต่อมาได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0004/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ "ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม" ลงวันที่ 1 เม.ย.2565 ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะต้องทำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงต้องอาศัยบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมนี้เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ​​อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63(7) จึงให้แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คณะทำงานของพรรคที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมาย​​ ​ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ​​​​สั่ง ณ วันที่ 27 ก.พ. 2566


นพ.ชลน่าน ยังกล่าวอีกว่า นายเศรษฐา ถือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยนายเศรษฐาจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรค เน้นด้านเศรษฐกิจ ที่เน้นในเรื่องประเด็นเศรษฐกิจ ทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ส่วนจะได้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและโอกาส โดยคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการรองรับบุคลากร และปรับการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ส่วนจะมีโอกาสได้เห็นนายเศรษฐาเข้าร่วมเวทีปราศรัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า นายเศรษฐาสามารถเข้าร่วมการรณรงค์หาเสียงได้ในทุกมิติ ทั้งผ่านสื่อออนไลน์ และการปราศรัยในแต่ละเวที ส่วนจะช่วยเพิ่มฐานคะแนนในกลุ่มนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่หรือไม่ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความนิยมได้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ และคนรุ่นใหม่ ในเรื่องของการเพิ่มคะแนนเสียง อยู่ที่พรรคเพื่อไทยว่าจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงการเข้าสู่คูหาเลือกตั้ง  โดยจากนี้ไปแนวทางการทำงานทางการเมืองของนายเศรษฐา กับพรรคเพื่อไทย และครอบครัวเพื่อไทยจะเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนจะเป็น 1 ในว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยหลังจากพรรคได้ประกาศรายชื่อผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครบทุกเขตแล้ว จึงจะสามารถประกาศรายชื่อว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงหลังประกาศยุบสภา ตามไทม์ไลน์ที่ได้กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณข้อชวนคิดนี้ พรรคเพื่อไทย จะได้แสวงหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับพรรคให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปโดยจำกัด ทั้งการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมือง ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงแสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว ครอบครัวเพื่อไทยจึงเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางดำเนินการการมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกิจกรรม ‘ครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม’ จึงเป็นกิจกรรมแรกของพรรคการเมืองที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนใกล้ชิดกับพรรคการเมืองได้มากขึ้น ตามสิทธิเสรีภาพ ไม่ขีดแย้งในข้อกฎหมาย ซึ่งการแต่งตั้งนายเศรษฐา เข้ามาร่วมในครอบครัวเพื่อไทย เช่นเดียวกับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด และประสบความสำเร็จ มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งจากสมาชิกเดิม และเพิ่มสมาชิกใหม่ ซึ่งโครงการนี้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้อายุครรภ์ของนางสาวแพทองธาร อยู่ที่ 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือน ซึ่งงานได้ขยายมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทย ยังได้เดินทางมาประชุมร่วมกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการด้วย