บ่อขยะ 72 ล้านพ่นพิษ! สตง.สั่งสอบอดีตนายก ทต.นาแก และคณะ

2018-02-08 14:50:23

บ่อขยะ 72 ล้านพ่นพิษ! สตง.สั่งสอบอดีตนายก ทต.นาแก และคณะ

บ่อขยะ 72 ล้าน พ่นพิษ สตง.สั่งสอบแพ่ง-อาญา อดีตนายก ทต.นาแก และคณะ ชาวบ้านโวยใช้งานไม่ได้ เกิดมลพิษ ทต.นาแก เร่งหาทางแก้ไขกำจัดขยะล้นบ่อ


เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีตัวแทนชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.ลาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นที่ 3 ที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 72 ล้านบาทของเทศบาล ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม ในการคัดแยกขยะในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.วังยาง จ.นครพนม มีเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย ออกจากขยะจุลินทรีย์ ก่อนนำไปทำปุ๋ยอัดเม็ดส่งขายในชุมชน ลดต้นทุนการเกษตร ซึ่งทำการก่อสร้างในพื้นที่ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ในเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2554 หลังจากเดินเครื่องใช้งานได้ ประมาณ 2 ปี เกิดปัญหา ทางเทศบาล ต.นาแก ได้หยุดเดินเครื่อง เนื่องจากมีปัญหาค่าใช้จ่าย ไม่คุ้มทุน ทำให้ถูกปล่อยร้างมานาน กว่า 5 ปี จนเกิดปัญหาเครื่องจักรทรุดโทรม สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และยังสร้างมลภาวะให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะต้องรองรับขยะจากพื้นที่ 4 อำเภอ วันละไม่ต่ำกว่า 20 ตัน แต่ทำได้แค่การฝังกลบ ทำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้อง เร่งแก้ไขเรื่องมลภาวะ เพราะมีปริมาณมากขึ้น และส่งกลิ่นเหม็น


ทั้งนี้จากการตรวจสอบล่าสุด กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จ.อุบลราชธานี ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ และมีคำสั่งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2560 ชี้มูลว่า ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งระบบ รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุง หรือซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ จนเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พร้อมมีคำสั่งให้คืนเงิน รวม 72 ล้านบาท พร้อมดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิด รวมทั้งอาญาและแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


ล่าสุดทาง จ.นครพนม โดย นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ออกเป็น 2 ส่วน คือสอบในเรื่องของละเมิด หรือความผิดทางแพ่ง มีคำสั่งตั้งแต่ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 แต่ยังไม่มีข้อสรุป อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนแนวทางที่ 2 เป็นความรับผิดชอบของทางเทศบาล ต.นาแก ในการตั้งคณะกรรมการสอบในเรื่องของวินัย หรืออาญา ตามกฎหมาย เพื่อหาผู้รับผิด อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบ เพราะมีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 และมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไปหลายครั้ง คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนนี้ ซึ่งในการดำเนินการทั้ง 2 แนวทาง พบว่า มีการสอบสวนเอาผิด อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาล ต.นาแก รวมถึงอดีตปลัดเทศบาล ต.นาแก และถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะเป็นผู้เสนอขออนุมัติโครงการ แต่มีปัญหาภายหลัง เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ดำเนินการสรุป หาผู้รับผิดตามกฎหมาย


ด้านนายประดิษฐ์ แสงสีทาง กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะเทศบาล ต.นาแก ได้มีการดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมี ผวจ.นครพนม กำกับดูแลในเรื่องของการสอบสวนเรื่องละเมิดหรือแพ่ง ส่วนทางเทศบาล ต.นาแก ดูแล เรื่องการสอบสวนเกี่ยวกับทางวินัย หรืออาญา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อหาผู้รับผิด หลัง สตง.ชี้มูลว่าเป็นโครงการไม่คุ้มค่า ใช้งานไม่ได้จริง และปัจจุบันในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลต.นาแก กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ในเรื่องของการหางบประมาณมาดูแลแก้ไข รวมถึงการทำแผนโครงการหาเอกชนเข้ามาประมูลไปบริหารจัดการ ส่วนการแก้ไขได้ดูแลทำการฝังกลบ ไม่ให้เกิดมลพิษ ซึ่งทางเทศบาลได้ดูแลอย่างต่อเนื่องแท็กที่เกี่ยวข้อง