ตั้ง กมธ.3 ฝ่าย ถก 2 พ.ร.ป.สัปดาห์หน้า

2018-02-08 12:30:44

ตั้ง กมธ.3 ฝ่าย ถก 2 พ.ร.ป.สัปดาห์หน้า

ประธาน สนช. ระบุเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่าง พ.ร.ป. 2 ฉบับในสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงข้อโต้แย้งของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ว่า ทราบจากข่าวว่า กรธ.และ กกต.มีมติจะส่งข้อโต้แย้งทั้ง 2 ร่างในวันที่ 9 ก.พ. โดย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.นั้นมีประเด็นเรื่องการจัดมหรสพ การจำกัดสิทธิสำหรับผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้ง และการขยายระยะเวลาบังคับใช้ 90 วันนับแต่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีให้มีคนช่วยคนพิการกากบาทในคูหาเลือกตั้งซึ่ง กรธ.เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะการลงคะแนนต้องเป็นความลับ ขณะที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ทาง กรธ.อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มส.ว. องค์ประกอบกลุ่ม และวิธีการโหวตจากการเลือกไขว้เป็นการเลือกภายในกลุ่มกันเอง ทั้งนี้จะตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายภายในสัปดาห์หน้า โดยนำทุกประเด็นไปหารือว่าสามารถปรับแก้อะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น สนช.เห็นว่า ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับไม่จำเป็นต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่


ประธาน สนช. กล่าวต่อว่า ส่วนการคว่ำหรือไม่คว่ำร่างกฎหมายนั้นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและเป็นอิสระของ สนช. แต่คิดว่าคว่ำลำบาก เพราะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก สนช. และไม่เห็นด้วยที่จะใช้การคว่ำร่างกฎหมายลูกเป็นเทคนิคในการขยายเวลาการเลือกตั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง