โป๊ปวอนนำผู้ลี้ภัยออกจากค่ายอพยพ

2017-04-23 13:05:19

โป๊ปวอนนำผู้ลี้ภัยออกจากค่ายอพยพ

Advertisement

โป๊ปฟรานซิสทรงขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆนำผู้อพยพออกจากค่ายผู้ลี้ภัยที่มีสภาพเหมือนค่ายกักกัน


สมเด็จสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงขอให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ นำผู้อพยพและผู้เข้าเมืองออกจากค่ายที่พัก เนื่องจากหลายแห่งมีสภาพไม่ต่างจากค่ายกักกัน นอกจากนี้ยังทรงชื่นชมหลายประเทศที่ช่วยเหลือผู้อพยพแม้ว่าต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น และขอให้อิตาลีให้ความสำคัญกับผู้อพยพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หากไม่เปิดรับผู้เข้าเมืองจะเป็นปัญหาระยะยาวให้กับอิตาลี

แท็กที่เกี่ยวข้อง