เตือน 4ราศี ระวังสุขภาพ ป่วยกะทันหัน

2018-02-07 16:35:58

เตือน 4ราศี ระวังสุขภาพ ป่วยกะทันหัน

Advertisement

นายโสรัจจะ นวลอยู่ นักโหราศาสตร์ เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทย ได้พยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย กับ 4 ราศี ที่ควรระวังเรื่องสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค.2561

หลังจากเกิดจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า พระจันทร์สีเลือด  ด้านนายโสรัจจะ นวลอยู่ นักโหราศาสตร์ เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทย ได้พยากรณ์เตือนเหตุร้าย ให้ระวังด้านภัยพิบัติ อาทิ ร้อนจัด หนาวจัด หรือฝนตกหนัก แบบที่ไม่เคยประสบมาก่อน และยังทำนายเรื่องการเมืองด้วยว่า อาจเกิดการขัดแย้งทางความคิดเกิดจากสาเหตุเล็กๆ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจอาจจะมีแนวโน้มปัญหาคล้ายกับปี 2540

สำหรับปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับคนที่เกิด 4 ราศี ได้แก่ ราศีเมษ ราศีกรกฎ ราศีตุลย์ ราศีมังกร ต้องระวังเป็นพิเศษทั้งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.2561 – 31 ธ.ค.2561 และจะได้รับผลกระทบในระดับที่เท่ากันหมดทั้ง 4 ราศี

สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือด้านสุขภาพโรคภัย การเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพอากาศแปรเปลี่ยนผิดปกติ เมฆหมอกอาจส่งผลให้เป็นอันตราย ถึงขั้นป่วยหนัก จนต้องเข้าโรงพยาบาล และมักจะเกิดแบบกะทันหันทั้งสิ้น  

สำหรับด้านการเงินจะใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากและจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต เพราะเงินอาจจะรั่วไหลผิดปกติ จนเกิดหนี้สิน ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

วิธีแก้ไข ให้ใจเย็น มีเมตตา นั่งสมาธิ สวดมนต์ หมั่นทำบุญ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ทานและต้องพยายามทำความดีสม่ำเสมอ ทำงานตามหน้าที่อย่างซื่อตรง หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น
แท็กที่เกี่ยวข้อง