ไต้หวันจัดงานวันคุ้มครองโลก

2017-04-23 10:50:21

ไต้หวันจัดงานวันคุ้มครองโลก

Advertisement

ชาวไต้หวันนับร้อยคนร่วมใจกันฝ่าสายฝนมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกที่ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี


ชาวไต้หวันหลายร้อยคนพร้อมใจกันฝ่าสายฝนมาร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลกหรือวันเอิร์ธเดย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ที่จัดโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกรุงไทเป ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนที่มาช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองและสถานที่ต่างๆ โดยอาสาสมัครคนหนึ่งบอกเหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมนี้ เพราะว่า เกาะไต้หวันเป็นเกาะที่สวยงามจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองให้สะอาด และสวยงามเช่นนี้ตลอดไป