"หมอระวี" ขนทับคนรุ่นใหม่ - LGBTQ สู้ศึกเลือกตั้ง

2023-02-14 23:40:16

"หมอระวี" ขนทับคนรุ่นใหม่ - LGBTQ สู้ศึกเลือกตั้ง

Advertisement

เดินเครื่องเต็มพิกัดทั่วประเทศ "หมอระวี" ขนทับคนรุ่นใหม่-LGBTQ สู้ศึกเลือกตั้งนพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ อ้าแขนรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรวมถึงชาว LGBTQ+ เปิดกว้างทางความคิดที่ทันสมัย เดินเครื่องเต็มพิกัดพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทั้ง 400 เขต


ถือว่าเป็นก้าวใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยที่ทางพรรคพลังธรรมใหม่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วประเทศได้เดินงานไปพร้อมกับนโยบายของพรรค เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในอนาคต พร้อมกล่าวชักชวนให้คนรุ่นใหม่และกลุ่มหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆ ขณะนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มหลากหลายทางเพศให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานกับทางพรรคมากมายมหาศาล

ตอนนี้พรรคพลังธรรมใหม่ไม่ใช่พรรคพลังธรรมเดิม เราเปิดกว้างทางความคิดไม่แบ่งแยก พร้อมรับอะไรใหม่ๆ ทั้งข้อเสนอ ร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้กับพรรคพลังธรรมใหม่ไปด้วยกันในครั้งนี้