มอบบัตรประชาชนบุตรต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย 417 คน

2018-02-07 13:00:07

มอบบัตรประชาชนบุตรต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย 417 คน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน มอบบัตรประชาชนให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย 417 คน ให้กับบุตรที่เกิดในประเทศไทยพ่อแม่เป็นต่างด้าว ตามมติ ครม.ปี 59 ทุกคนกล่าวปฏิญาณตนจะรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 417 ราย โดยมีส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสักขีพยาน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติได้สัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด่าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย โดยในวันนี้เราได้มอบให้บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย ในพื้นที่ ต.ปางหมู ต.หมอกจำแป่ ต.จองคำ ต.ผาบ่อง ต.ห้วยผา และ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 417 ราย ส่วนอำเภออื่น ๆ ก็ได้ทยอยมอบไปบ้างแล้ว


ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2559 โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนที่เกิดในประเทศไทยพ่อแม่เป็นต่างด้าว เพื่อจะได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและมีสิทธิเหมือนคนไทยทุกประการ ซึ่งตามประกาศดังกล่าว จ.แม่ฮ่องสอนมีบุคคลที่อยู่ในข่ายการขอสถานะต่างด้าว จำนวน 30,000 คน สำนักทะเบียนอำเภอแต่ละแห่ง ได้พยายามเร่งรัดการลงรายการสัญชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล หรือ NGO 32 องค์กร มาช่วยรับคำร้องและพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา จนสามารถลงรายการสัญชาติไทยได้มากขึ้น และได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติดังกล่าวและจะทยอยมอบให้เรื่อยๆ เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ในการขอสัญชาติให้กับบุคคลที่ยังไม่มีสถานะเป็นคนไทย ข้อห้ามเด็ดขาด คือ ห้ามข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น หากพบหรือได้รับการร้องเรียนไล่ออกสถานเดียวและดำเนินคดีอีกด้วย เราต้องทำให้โปร่งใสเชื่อถือได้


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง