Because We Care ส่งมอบของขวัญพลังแห่งรัก ผ่านโครงการ "รักในวัยเรียน"

2023-02-14 22:42:00

Because We Care ส่งมอบของขวัญพลังแห่งรัก ผ่านโครงการ "รักในวัยเรียน"

Advertisement

เพจ Because We Care ผนึกกำลังสถานศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งมอบของขวัญพลังแห่งรัก ส่งผ่านโครงการ "รักในวัยเรียน"

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5)  รพ.ตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านสื่อสารสังคม และผู้ดูแลเพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” นำคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) ว่าที่ พ.ต.ต.เอนก โชติพรหม สารวัตรกลุ่มงานสนับสนุน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ 2) พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก เลขาธิการสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการบูลลี่ (Bully) และเพศศึกษา พร้อมตอบคำถามไขข้อสงสัยเรื่องเพศทุกมิติให้แก่เด็กวัยรุ่นวัยเรียน โดยยึดหลัก "ทุกคนย่อมมีสิทธิในการมีสุขภาพทางเพศที่ดี เพราะเรื่องเพศ เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ” 3) พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการรับรู้หลักการสังเกตเเละจดจำรูปพรรณต่างๆ ของคนร้ายเพื่อง่ายต่อการติดตาม พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้สถานการณ์ตลอดเวลา และเรื่องของสามเหลี่ยมอาชญากรรม พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พรหมโชติ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พร้อมแกนนำเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเเละตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม


วันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

• การแนะนำบทเพลง “ปล่อยผ่าน” (Move on Bully) บทเพลงที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงความถึงความรู้สึกของผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม และการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

• กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม สร้างสัมพันธภาพ

• กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

• กิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” สร้างความรู้เข้าใจความหมายของ “สิทธิ อนามัยการเจริญพันธุ์ - เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์" อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ

• กิจกรรม​ รัก... ไม่มีเงื่อนไข อดใจ... ให้มากกว่ารับ โดยมีการแจกแชมพู​และเซรั่มออแกนิคจาก​ บริษัท​ มะหาคัท​ จำกัด

ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก โดยมีการซักถามระหว่างวิทยากรในเรื่องต่างๆ รวมถึงได้แสดงออกถึงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนถึงสังคม เเละความต้องการที่อยากเห็นสังคมที่ให้เกียรติกันและกัน สังคมเเห่งความรัก และความอบอุ่น


พ.ต.อ.หญิง กล่าวว่า เพจ Because We Care ได้ตระหนักถึงสำคัญการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะความรุนแรงจากพฤติกรรมหรือคำพูดที่เป็นการดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การบูลลี่ (Bully)” ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงนำมาซึ่งโครงการ “รัก...ในวัยเรียน”เพื่อปลูกจิตสำนึกและลดความรุนแรงทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในช่วงของวัยเรียน อีกทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข็มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา ณ สถานศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการฯ จะสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อส่งมอบความรัก และความห่วงใยซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันอันดีให้แก่สังคม ไม่ใช่ความรักแบบคนรักเท่านั้น แต่เป็นความรักที่ส่งต่อด้วยความปรารถนาดี ความห่วงใย การให้กำลังใจ การอยู่เคียงข้างกัน และในโอกาสวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 66 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะร่วมกันส่งมอบของขวัญอันมีค่า คือ “ความรักและความห่วงใย” ให้แก่กันและกัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ จะเป็นอีกหนึ่งของขวัญแทนความรักแก่ทุกคนได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างไร้คำว่า “บูลลี่ (Bully)