รู้จัก "ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร" มรดกโลก [คลิป]

2018-02-07 10:50:51

รู้จัก "ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร" มรดกโลก [คลิป]

Advertisement

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งแยกออกเป็นด้านตะวันตก และด้านตะวันออก เมื่อรวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จะถือเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภูภาคอาเซียน ทั้ง 2 แห่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2534 รวมพื้นที่กว่า 2.2 ล้าน ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 เขตจังหวัด คือกาญจนบุรี ตาก และ อุทัยธานี


ภาพ http://kanchanaburi.go.th

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้าสะวันนา มีป่าชุ่มน้ำ ป่าชายเลน อ่างเก็บน้ำ หนอง และบึง อีกจำนวนมาก สัตว์ป่าที่พบในเขตรักษาป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 120 ชนิด นก 400 ชนิด สัตว์เลี้อยคลาน 96 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 43 ชนิด และปลาน้ำจืด 113 ชนิด มีพื้นที่ใหญ่พอที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีการค้นพบในพื้นที่แล้ว คือ เสือ, เสือดาว, เสือดาวลายเมฆ, ช้างเอเชีย, สมเสร็จ, แรดสุมาตรา , กระทิง และกวาง

ภาพ © Vincent Ko Hon Chiu

นอกจากนี้ ในปี 2528 ได้มีการพบฝูงกระทิงโคปรี กว่า 50 ตัว ซึ่งเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาในประเทศไทย แต่ไม่มีการยืนยันว่าพบวัวแดงและควายป่า หรือไม่ แม้ว่าทั้ง 2 ชนิดจะพบว่ามีอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่อยู่ติดกัน แต่ด้วยความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า จึงดึงดูดพรานและนักผจญภัยประเภทชอบล่าสัตว์ ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าหายากเป็นระยะๆ
ภาพ Tuanjai Pratumma / Shutterstock.com

แม้จะเป็นผืนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นแหล่งเพาะไข้มาเลเรียที่ขึ้นชื่อมานาน แต่ใจกลางป่าทุ่งนเรศวร กลับมีชนกลุ่มน้อยอย่างกะเหรี่ยงอาศัยอยู่กับธรรมชาติถึง 6 หมู่บ้าน ในเขตต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ระยะทางจากตัวอำเภอเข้าไปไกลถึง 60 กิโลเมตร แต่ในช่วงหน้าฝน การเดินทางเข้าไป ต้องใช้การเดินเท้าหรือใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้น

NEW18 พามาทำความรู้จัก "เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ณเรศวร มรดกโลก" | 6 ก.พ. 61 | NEW18